Retinodider | A-Vitaminer

Artikel av Anna Maria Eide - Auktoriserad hudterapeut med Mästarbrev.

En ”cellkommunicerande” ingrediens för din hudhälsa

Alla pratar om hur bra A-vitamin är för huden, men passar det verkligen för alla?

Retinoider är olika typer av A-vitamin som alla består av tretinoinsyra, retinol palmitat, och retinal, fast med olika kemiska bindningar. Retinoider är alltså ett samlingsnamn för alla olika typer av A-vitamin (Wikipedia, 2020).

När det kommer till hudvård är Retinoider riktiga vinnare med små molekyler som kan penetrera ner genom epidermis (det yttersta hudlagret) vidare ner till dermis, där de levande cellerna finns. I hudvårdsprodukter finner du retinol eller retinyl retinoate. Effekten av retinol kan ses på akne och akneärr, comedoner (pormaskar) eftersom den reglerar talgproduktionen.

Tretinoin (A-vitaminsyra) är den kraftfullaste retinoiden och den är också läkemedelsklassad (fass 2020).

Man kan man säga att Retinol är en smart ingrediens i hudvård, en s.k. ”cellkommunicerande” ingrediens då den påverkar de levande cellerna som blivit föråldrade att bete sig som unga och friska hudceller igen. Dessutom påverkar retinol hudens förnyelse genom att huden stöter bort de celler som är skadade eller döda och reparerar hudceller långt ner i huden. På så vis kan hyperpigmenteringar reduceras och hudtonen upplevs jämnare och en tydlig effekt fås på mimiska rynkor men också eksem och solskadad hud.

Martinsson (2013) har intervjuat doktorand Bengt Phung som menar att störd cellkommunikation kan vara en orsak till hudcancer. I sin avhandling från institutionen från laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet har två hudproteiner som ingår i signalkedjan för melanocyter undersökts. När dessa delar sig okontrollerat kan malignt melanom uppstå, en aggressiv cancerform som ständigt ökar. Det värsta är när man växlar mellan låg och hög solintensitet.

Stark antioxidant

Aktinsk Keratos är ett förstadium till hudcancer som uppkommer till följd av UV-exponering under lång tid och om du väl utvecklat Aktins Keratos, ligger du i riskzonen för att utveckla hudcancer (Skin cancer foundation, 2020).

Retinoider är den grupp vitaminer där det finns mest forskning gjord och evidens för att ha en positiv effekt på vår hud. Retinol ansluter sig till skadade celler och kommunicerar med dem. Detta är mycket effektivt vid t.ex. solskador. UV- ljus ökar absorptionen av fria radikaler hos friska hudceller. De fria radikalerna binder till elektroner i huden för att stabilisera sig. Retinol skyddar cellerna från denna process och är en av våra kraftfullaste antioxidanter.

Micali, Laccarubba, Nasca, Ferraro & Schwartz (2015) menar på att retinoider har god effekt på Aktinsk keratos. I en multicenterstudie behandlades 1265 patienter med tretinoin 0,05% två gånger dagligen i 15 månader och uppnådde en minskning av lesioner Aktinsk keratos på 73%. I en annan dubbelblind, parallellgruppstudie med 100 patienter såg man att 66% av patienterna som behandlades med 0,1% isotretinoin två gånger dagligen under 24 veckor uppnådde > 30% minskning av antalet lesioner. Slutligen, i en prospektiv, kontrollerad studie, randomiserades 90 personer med Aktins Keratos och andra solskador till att antingen bli behandlad med adapalengel (0,1% eller 0,3%) eller vehikel, en gång dagligen i 4 veckor, följt två gånger daglig i 9 månader. Totalt sett ansågs 62% och 66% av individerna i adapalenengelen 0,1% respektive 0,3% grupper ha visat tydlig, markerad eller måttlig förbättring av Aktinsk Keratos.

Det är viktigt att förebygga solskador så att de inte utvecklas till Malignt Melanom. Det är enkelt att förebygga solskador genom att vara i solen på ett ansvarsfullt sätt. Med detta menas; skydda huden med kläder, använd godkända solskydd med hög solskyddsfaktor med bredspektra, håll dig i skuggan, tänk på att fönstrrutor släpper igenom skadlig UV-A strålning och sist men inte minst, undvik solarium. Detta betyder inte att du inte kan vara i solen överhuvudtaget, men om det är mitt på dagen en solig sommardag, tänk då att skydda huden lite extra och undvik att bränna dig (Skin cancer foundation, 2020).

Retinoider och olika koncentrationer

Olika retinoider och koncentrationer av dessa passar för olika hudåkommor och i kombination med andra aktiva ingredienser. Som auktoriserad hudterapeut är detta ett specialistområde. Vi arbetar med olika typer av retinoider för din hudhälsa och lägger tillsammans upp ett behandlingsprogram som passar dig. Det startar med behandlingar hos oss med fortsatt hemmavård med av oss rekommenderade produkter och rutiner. Akne tar tid att läka ut och det är viktigt att använda rätt kombination av ingredienser för att inte förvärra tillståndet. Solskador skall behandlas med försiktighet då huden är känslig och längre invänjning krävs. Om du tar retinoider i receptbelagd form eller några andra icke receptbelagda läkemedel, detta gäller också naturläkemedel och produkter, så måste vi även ta hänsyn till detta.

Retinoider finns i olika koncentrationer och eftersom vi arbetar med att behandla olika hudtillstånd har vi valt att använda 0,1- 1,0% retinol vilket är lite starkare retinoider än du finner i de flesta andra  hudvårdsprodukter. Vanligtvis ligger koncentrationer på hudvård på 0,025 - 0,1%

 

Tretinoin (Acnatac – i kombination med klindamycin)

 • Retin – A och antibiotikum klindamycin
 • Receptbelagd
 • Detta preparat kan medverka till resistensutveckling hos bakterier och skall inte användas utan läkares ordination.
 • Vid rätt användning ger den effektiv hjälp vid akne.
 • Fel användande kan leda till hyperpigmenteringar, eksem, skador på huden som är svårläkta
 • Skall inte användas om du eller någon i din familj haft hudcancer
 • Biverkningar som fjällning, rodnad och sveda
 • Det tar lång tid att fasa in
 • Går ej att kombinera med syror eller andra aktiva och potenta ingredienser

(fass, 2020)

Retinaldehyd

 • Provitamin som ombildas till A-vitamin i huden - kräver endast en metabolisk omvandling.
 • Mildare biverkningar än Tretinoin
 • God effekt på samtliga hudtillstånd
 • Kräver invänjning
 • Kombination med andra aktiva ingredienser som tex syror skall göras med försiktighet och endast vid rådgivning av din auktoriserade hudterapeut.

 

Retinol

 • A-vitaminderivat – Omvandlas metaboliskt två gånger innan det blir retin-A
 • Den starkaste, receptfria retinoiden som finns tillgänglig på svenska marknaden – samma effekt som tretinoid men det tar lite längre tid.
 • Koncentrationer upp till 1,0% är tillåtet i Sverige
 • God effekt på solskador, akne, komedoner, eksem, hyperpigmenteringar, rynkor och porer
 • Kräver invänjning för att undvika sveda, rodnad och fjällning
 • Effektivast i serum eller lätta hudlotioner
 • Kombination med andra aktiva ingredienser som tex syror skall göras med försiktighet och endast vid rådgivning av din auktoriserade hudterapeut.

 

Retinyl Palmitat

 • Ester - Kombination av retinol och patmatic acid – Omvandlas i tre steg innan det blir retin -A
 • 20% mindre potent än retinol
 • Tyvärr är produkter med retinyl palmitat märkta med retinol-behandlingàfelaktigt
 • Mindre biverkningar – bra vid känslig hud
 • Lättare att kombinera med andra ingredienser
 • Tar lång tid att få resultat på solskador och rynkor – relativt effektivt på eksem och lättare akne

Retinyl retinoate

 • A-vitamin derivat
 • Sägs ha 8 gånger starkare effekt än retinol men oberoende forskning saknas på området
 • Få biverkningar
 • Lättare att kombinera med andra ingredienser
 • Lång tid att för effekt på samtliga hudtillstånd

Hydroxypinacotone retinoate

 • A-vitamin derivat
 • Få biverkningar
 • Lättare att kombinera med andra ingredienser
 • Låg effekt på samtliga hudtillstånd
 • Lång tid att få resultat

(Wikipedia, 2020)

A-vit i kosten

I vår dagliga kost får vi i regel i oss tillräckligt med A-vit. Det finns några saker att tänka på. Karotenoider är ett förstadium till retinol s.k. Pro-vitaminer och finns i rotfrukter och grönsaker, men måste först omvandlas till A-vitamin i kroppen. Detta händer genom att enzymer i lever omvandlar retinol till retinsyra och som är den aktiva formen av retinol. För att täcka dagsbehovet A-vitamin krävs stora volymer grönsaker. Det A-vitamin som vi lättast kan använda oss av finns främst i inälvsmat och fisk och är biotillgängligt, vilket innebär att vi kan använda oss av dessa A-vitamin utan att de först ska omvandlas i kroppen. Ost och ägg är också bra A-vitamin källor (livsmedelsverket, 2020).

Kom ihåg

Vilken form av retinoid du än använder så kom ihåg att den är potent och för att undvika negativa effekter som fjällning, rodnad, sveda, klåda så bör produkterna alltid fasas in. Du bör också rådfråga din hudterapeut innan du kombinerar med andra produkter. Retinoider finns i så många olika former och det gör det komplicerat att göra rätt.

Retinol kommunicerar visserligen med dina hudceller men det krävs att du använder godkänt solskydd med spf 30-50 dagligen vid användning av retinoider och när huden utsätts för UV-ljus Om du slarvar ökar graden av biverkningar och du riskerar att få hyperpigmenteringar samt eksem.

Om du får biverkningar, gör uppehåll, om biverkningarna kommer tillbaka rådfråga din hudterapeut eller sluta med produkten.

Referenser

Dermaceutic (2020). Active retinol. Hämtad 2020-02-28 från

https://dermaceutic.com

 Fass (2019). Acnatac. Hämtad 2020-02-28 från https://www.fass.se/m/produkt/20110415000022/public/tabproduct

Livsmedelsverket (2020-02-25). A-vitamin. Hämtad 2020-02-28 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/a-vitamin?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Martinsson, B. (2013). Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer. Hämtad 2020-03-01 från https://vetenskaphalsa.se/stord-cellkommunikation-kan-ligga-bakom-hudcancer/

Micali, G., Lacarrubba, F., Nasca, M., Ferraro, D. S., Schwartz, R. A. (2015). Topical pharmacotherapy for skin cancer: Part II. Clinical applications. Journal of the American Academy of Dermatology Volume (70). S.364-365

https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1016/j.jaad.2013.12.037

Mynoomi (2018). Natura Bissé, produkter. Hämtad 2020-02-28 från

www.mynoomi.se/produkter/

Wikipedia (2020). Retinaldehyd. Hämtad 2020-02-28 från

https://en.wikipedia.org/wiki/Retinol

Skin Cancer foundation (2019). Actinic keratosis. Hämtad 2020-02-29 från https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/actinic-keratosis/

Skin cancer foundation (2019). Sunburn. Hämtad 2020-02-28 från

https://www.skincancer.org/risk-factors/sunburn/

Skinceuticals (2020). Advanced professonal skincare. Hämtad 2020-02-28 från

https://skinceuticals.se